Основні типи будівництва новобудов: у чому їх особливості та відмінності

17 июля 2019

Часом розібратися, чим відрізняється монолітно-каркасна технологія від панельної або цегляної самому дуже складно. Зазвичай кажуть, що панель — це погано, а цегла — добре. Монолітно-каркасна начебто вічна. Що з цього правда, а що домисли, розібрався 3m2.

Панельне будівництво

Технологія останніх десятиліть минулого століття. Тоді масово будували панельки, тому в багатьох спальних районах цих будинків предостатньо. Головна перевага на той момент — швидкість всіх робіт. Це як збирати пазл: наявність готових елементів, які привозять прямо на будівництво з заводу, дуже спрощує справу. Правда, ніхто не скасовує людський фактор: нерівні стіни, горби, хвилі на стелях — це все звичайна справа рук неуважних поспішайок-будівельників.

Основні етапи будівництва:

Роботи з фундаментом. Тут потрібно враховувати безліч параметрів, зокрема тип ґрунту, поверховість будівлі і т. д., міцність конструкції. При роботі з полегшеними панелями (СІП) вибирають полегшені фундаменти, при роботі з важкими ж/б панелями фундамент вибирається потужний і заглиблений.

Гідроізоляція фундаменту, монтаж нижнього бруса.

Облаштування цоколя, укладання підлоги першого поверху.

Облаштування каркаса або монтаж першого поверху. Деталі скріплюють зварюванням.

Установка міжповерхових перекриттів по периметру поверху.

Утеплення, гідроізоляція будівлі.

Укладання даху.

Монтаж вікон, дверей, покрівельного покриття.

Оздоблювальні роботи.

Переваги:

Дешева технологія в порівнянні з іншими дозволяє знизити ціну забудови.
Швидкі темпи здачі.

Недоліки:

Недостатня звукоізоляція.
Найменші відступи в технології з'єднання стиків приведуть до утворення щілин.
Залежність планування від вироблених панельних елементів.
У 21 столітті практично всі ці недоліки окремим забудовникам вдалося побороти, адже при бажанні і достатніх ресурсах панельне будівництво може не поступатися за якістю іншим видам.

Цегляне будівництво

Із цегли будували дуже давно, адже технологія надійна, перевірена, хоча складна у виконанні та досить трудомістка. Тут потрібні досвідчені руки і голови будівельників, адже мінімальні похибки кладки приведуть до невиправних втрат зовнішнього вигляду.

У будівництві ЖК використовують зазвичай два типи цегли:

керамічна — проста у виготовленні, міцна, термостійка, сейсмостійка, вологостійка;

силікатна — базується на суміші вапна і піску, дешева, не переносить вологу, високотемпературні режими.

Етапи будівництва будинку з цегли:

Фундамент. Повинен бути міцний і добре заглиблений, оскільки цегляна кладка нелегка.

Гідроізоляція фундаменту.

Перший ряд кладуть на «суху» основу, потім виконуються наступні ряди кладки.

Армуючі елементи кладки або «зв'язка» має бути присутня в кожному 2-4 ряду.

Міжповерхові перекриття кладуть плитами.

Кожен наступний поверх викладається за таким самим принципом, як і попередній.

Утеплення і гідроізоляція будівлі.

Покрівля монтується чорнова, в основному плоска. Укладання чистової буде тільки після усадки будови.

Монтаж вікон, дверей.

Фінальні оздоблювальні роботи.

Основні переваги:

Енергоефективність та збереження комфортного мікроклімату.
Хороша звукоізоляція.
Надійність.

Є кілька недоліків:

Працювати повинні професіонали під чуйним наглядом виконроба, звідси — висока вартість робіт, як наслідок — плюс до ціни квадрата.
Недешева технологія за рахунок вартості витратних матеріалів.
Повільне зведення, потрібен час на усадку.
Обмеженість поверховості будівлі.

Монолітно-каркасна технологія

Монолітно-каркасна технологія — найсучасніший і масово поширений тип будівництва. Він надійний, дозволяє об'єднати переваги двох попередніх типів — високу енергоефективність і звуконепроникність з варіабельністю планувальних рішень. Допомагає в усьому застосування перекриттів з монолітного залізобетону.

Етапи будівництва:

Облаштування потужного фундаменту.

Монтаж каркаса будинку з заливкою бетоном.

Після проводиться зняття опалубки і так до тих пір, поки будинок не набере потрібну висоту.

Після відливання перших поверхів, викладається необхідна кількість перегородок з цегли.

Монтаж міжповерхових перекриттів.

Будівництво наступних поверхів.

Облаштування даху чорнового типу, а після усадки будови, монтаж чистової покрівлі.

Оздоблювальні роботи.

Переваги монолітно-каркасної технології:

Сучасна технологія, яка відрізняється швидкими темпами і надійністю. При цьому будівлі можуть бути абсолютно будь-якої поверховості, форми і формату.
Вільні планування.
Високі показники теплоємності і звукоізоляції за рахунок використання цегли і бетону.

Недоліки:

Обов'язкове дотримання технології будівництва, особливо в частині каркаса будівлі, інакше можуть бути проблеми.
Потрібно наймати висококваліфікованих будівельників, як наслідок — подорожчання квадратного метра.

Підсумок

Абсолютно будь-який тип будівництва в сучасних умовах при бажанні забудовника не економити на якості, екологічності, безпеці може бути хорошим. Головна умова: звертати увагу на деталі і особливості кожного і розуміти, які показники у того чи іншого матеріалу.

 

Основные типы строительства новостроек: в чем их особенности и отличия

Порой разобраться, чем отличается монолитно-каркасная технология от панельной или кирпичной самому очень сложно. Обычно говорят, что панель — это плохо, а кирпич — хорошо. Монолитно-каркасная вроде бы как вечная. Что из этого действительность, а что домыслы, разобрался 3m2.

Панельное строительство

Технология последних десятилетий прошлого века. Тогда массово строили панельки, поэтому в многих спальных районах этих домов предостаточно. Главное преимущество на тот момент — скорость всех работ. Это как собирать пазл: наличие готовых элементов, которые привозят прямо на стройку с завода, очень упрощает дело. Правда, никто не отменяет человеческий фактор: неровные стены, бугры, волны на потолках — это все обычно дело рук невнимательных торопыг-строителей. 

Основные этапы строительства:

1. Работы с фундаментом. Тут нужно учитывать множество параметров, в частности тип грунта, этажность здания и т. д., прочность конструкции. При работе с облегченными панелями (СИП) выбирают облегченные фундаменты, при работе с тяжелыми ж/б панелями основание выбирается мощное и заглубленное.

2. Гидроизоляция фундамента, монтаж нижнего бруса.

3. Обустройство цоколя, укладка пола нижнего этажа.

4. Обустройство каркаса или монтаж первого этажа. Детали скрепляют сваркой.

5. Установка межэтажных перекрытий по периметру этажа.

6. Утепление, гидроизоляция строения.

7. Укладка крыши.

8. Монтаж окон, дверей, кровельного покрытия.

9. Отделочные работы.

Преимущества:

Дешевая технология в сравнении с другими позволяет снизить цену застройки.
Быстрые темпы сдачи.

Недостатки:

Недостаточная звукоизоляция.
Малейшие отступления в технологии соединения стыков приведут к образованию щелей.
Зависимость планировки от производимых панельных элементов.

В 21 веке практически все эти недостатки отдельным девелоперам удалось побороть, ведь при желании и достаточных ресурсах панельное строительство может не уступать по качеству другим видам. 

Кирпичное строительство

Из кирпича строили очень давно, ведь технология надежная, проверенная, хотя сложная в исполнении и довольно трудоемкая. Тут нужны опытные руки и головы строителей, ведь минимальные погрешности кладки приведут к неустранимым потерям внешнего вида.

В строительстве ЖК используют обычно два типа кирпича:

керамический — прост в изготовлении, обладает прочностью, термостойкостью, сейсмостойкостью, влагостойкостью;

силикатный — производится из смеси извести и песка, более дешевый, не переносит влагу, высокотемпературные режимы.

Этапы строительства дома из кирпича:

Фундамент. Должен быть прочный и хорошо заглубленный, так как кирпичная кладка нелегкая. 

Гидроизоляция фундамента.

Первый ряд кладут на «сухую» основу, затем выполняются следующие ряды кладки. 

Армировочные элементы кладки или «связка» должна присутствовать в каждом 2-4 ряду.

Межэтажные перекрытия кладут плитами.

Каждый последующий этаж выкладывается по такому же принципу, как и предыдущий.

Утепление и гидроизоляция строения.

Кровля монтируется черновая, в основном плоская. Укладка чистовой будет только после усадки строения.

Монтаж окон, дверей.

Финальные отделочные работы.

Основные преимущества:

Энергоэффективность и сохранение комфортного микроклимата.

Хорошая звукоизоляция.

Надежность.

Есть несколько недостатков:

Работать должны профессионалы под чутким присмотром прораба, отсюда — высокая стоимость работ, как следствие — плюс к цене квадрата.
Недешевая технология за счет стоимости расходных материалов.
Медленное возведение, требуется время на усадку.
Ограниченность этажности здания.

Монолитно-каркасная технология

Монолитно-каркасная технология — самый современный и массово распространенный тип строительства. Он надежный, позволяет объединить преимущества двух предыдущих типов — высокую энергоэффективность и звуконепроницаемость с вариабельностью планировочных решений. Помогает во всем применение перекрытий из монолитного железобетона.

Этапы строительства:

Обустройство мощного фундамента.

Монтаж каркаса дома с заливкой бетоном.

После производится снятие опалубки и так до тех пор, пока здание не наберет нужную высоту.

После отливки первых этажей, выкладывается необходимое количество перегородок из кирпича.

Монтаж межэтажных перекрытий.

Строительство следующих этажей.

Обустройство крыши чернового типа, а после усадки строения, монтаж чистовой кровли.

Отделочные работы.

Преимущества монолитно-каркасной технологии:

Современная технология, которая отличается быстрыми темпами и надежностью. При этом здания могут быть абсолютно любой этажности, формы и формата.
Свободные планировки.
Высокие показатели теплоемкости и звукоизоляции за счет использования кирпича и бетона.

Недостатки:

Обязательное соблюдение технологии строительства, особенно в части каркаса здания, иначе могут быть проблемы.
Нужно нанимать высококвалифицированных строителей, как следствие — удорожание квадратного метра.

Итог

Абсолютно любой тип строительства в современных условиях при желании застройщика не экономить на качестве, экологичности, безопасности может быть хорошим. Главное условие: обращать внимание на детали и особенности каждого и понимать, какие показатели у того или другого материала.


Статьи по теме:

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ:

Для добавления комментария необходимо авторизоваться
Рынок новостроек Киева
Сентябрь 2019
Средняя
цена
24 000
грн/м2

Динамика
цен
+3,9%

ЖК Киева /
Новые ЖК
247 / 5

по данным Статистика цен на недвижимость от ЛУН.ua
наверх